Stránky

utorok 1. mája 2018

Po dinosauroch prišli... RYBY!


David Černý je jeden zo spoluautorov novej prelomovej štúdie o evolúcii rýb.

Na konci kriedovej periódy, t.j. asi pred 65 miliónmi rokov, došlo k hromadnému vymieraniu, ktorého obeťou sa stali aj nevtáčie dinosaury. Táto udalosť sa väčšinou vníma ako niečo negatívne, i keď sa občas nezabudne dodať, že práve vymretie veľkých dinosaurov uvoľnilo priestor cicavcom a teda aj nám, ľuďom. Hromadné vymieranie však so sebou zmietlo aj množstvo morských tvorov vrátane vodných plazov a amonitov. Na súši po kataklyzme život nanovo rozkvitol v podobe rozmanitosti sveta cicavcov, v mori zase dostali svoju veľkú príležitosť kostnaté ryby. A patrične ju využili. Nádherným spôsobom to dokladuje vedecká práca venujúca sa diverzifikácii morských rýb na konci kriedy. Jedným zo spoluautorov je David Černý, mladý kolega hen od západných susedov, ktorý mi odpovedal na niektoré otázky týkajúce sa (aj) jeho výskumu. 


Matúš Hyžný: Nedávno uzrela svetlo sveta zaujímavá štúdia o explozívnom rozrôzňovaní morských rýb súvisiacom s hromadným vymieraním na konci kriedy. Výsledkom je náčrt fylogenézy lúčoplutvých rýb. Skús v krátkosti opísať priebeh analýzy.
David Černý: V naší studii spojilo své síly několik laboratoří, z nichž každá přispěla svou jedinečnou specializací. Výzkumná skupina Thomase Neara v Yale se zabývá příbuzenskými vztahy ostnoploutvých ryb (tzv. skupina Percomorpha), se kterými si systematici dlouho nevěděli rady. V letech 2012 a 2013 zaznamenala dílčí úspěch, když se jim tuhle část evolučního stromu povedlo rozporcovat do několika velkých a poměrně nečekaných podskupin, jejichž vzájemné vztahy ale i nadále zůstaly nejasné. Zde do příběhu vstupuje laboratoř Branta Fairclotha v Louisianě, které se podařilo vyvinout postup, jak z obratlovčích genomů vytáhnout zvláštní sekvence, tzv. ultrakonzervované elementy, které se díky svým vlastnostem velmi dobře hodí právě k rozřešení podobně problematických příbuzenských svazků.
V Alfarově laboratoři v Los Angeles nás zajímá původ biodiverzity a její výskyt napříč fylogenezí – jinými slovy, proč jsou některé skupiny o tolik rozmanitější než jiné. Díky rekordnímu množství dat z ultrakonzervovaných elementů a díky paleontologické expertize Matta Friedmana z Michiganu, který vybral fosilie použité k datování výsledného stromu, nyní můžeme tuhle otázku zodpovědět pro velkou část dnešní rybí diverzity. Oněch pět až šest souběžných evolučních radiací, které spustilo masové vymírání na přelomu křídy a třetihor, totiž dalo vzniknout nějakým 17 000 žijících druhů, čili víc než čtvrtině celého dnešního druhového bohatství obratlovců.

MH: Čo bola tvoja úloha v rámci danej štúdie?
DČ: Ke studii jsem se dostal v listopadu 2016, těsně před tím, než byla poprvé odeslána k recenznímu řízení. Sběr dat i hlavní analýza byly proto tou dobou už hotové. Moje úloha byla dvojí. Jednak jsem prozkoumával různé způsoby, jak z našich dat vytáhnout vzorek zvládnutelné velikosti a datovací analýzu na něm zopakovat. Měli jsme k dispozici více než 1 000 genů, což byla sice obrovská výhoda oproti předchozím studiím, ale zároveň i problém, jelikož jen málokterý software si dovede s takovým objemem dat poradit. Ví se také, že závěry vzešlé z rozborů takto velkých datasetů ve skutečnosti často stojí jen na několika málo genech nebo dokonce jednotlivých "písmenkách" DNA. Zopakovat rozbor na částech původního vzorku a s použitím různých metod a programů je proto jedním ze způsobů, jak zjistit, do jaké míry data danou hypotézu skutečně podporují.
Druhá věc je, že samozřejmě nestačí data bez přemýšlení předhodit počítačovému programu a napsat článek o tom, co z něj vypadne. V molekulárním datování vystupuje obrovské množství proměnných a vědec má značnou svobodu ve volbě různých modelů a počátečních pravděpodobností, z nichž každá může mít na konečný výsledek vliv, jaký se jen těžko předvídá. Druhou náplní mojí práce proto bylo testovat, do jaké míry jsou naše závěry citlivé na použitá nastavení.

Po vymieraní na konci kriedy štafetu v mori prevzali kostnaté ryby.
MH: Spomenul si molekulárne datovanie. Čo to vlastne je?
DČ: Je to technika, která umožňuje odhadnout, kdy se od sebe odštěpily vývojové větve dnes žijících organismů, neboli kdy žil jejich poslední společný předek. Ze statistického hlediska jde o zajímavý problém, protože navzdory názvu metody nám molekulární sekvence samy o sobě nedokážou o stáří té či oné vývojové linie nic říct. Z analýz DNA se sice dozvíme, že se podél dané větve fylogenetického stromu nahromadilo určité množství změn, ale z principu nelze určit, zda se tak stalo rychlejší evolucí za kratší dobu, nebo pomalejší evolucí za delší dobu. K tomu je třeba molekulární data zkombinovat s nějakým dalším zdrojem informací, což jsou ve většině případů fosilie. Jak přesně by se tohle kombinování mělo provádět, to je otevřený problém a předmět intenzivního výzkumu, který má přesahy do paleontologie i teorie pravděpodobnosti.MH: Po hromadnom vymieraní na konci kriedy došlo k uvoľneniu ekologických ník nielen na súši ale aj v mori. Je toto hlavná príčina explozívnej diverzifikácie rýb?
DČ: Přesně tak. Je samozřejmě nemožné s naprostou jistotou prokázat příčinnou souvislost mezi událostmi, ke kterým došlo před desítkami milionů let, ale zároveň je obtížné přijít s jakýmkoli alternativním vysvětlením pro skutečnost, že pět nebo šest vývojových linií ryb se začalo naráz prudce rozrůzňovat právě poté, co mořské ekosystémy zasáhlo masové vymírání. Skutečně to odpovídá tomu, k čemu ve stejné době docházelo na souši, jako třeba v případě ptáků či našich vlastních předků z řad placentálních savců.

MH: Verejnosť sa zvyčajne viac zaujíma o dinosaury ako o ryby. Ako je to v Tvojom prípade?
DČ: Měl jsem to dlouho stejně. Časem mě ale spíš než konkrétní skupiny začaly zajímat obecné otázky související s tím, čemu by se dalo říkat makroevoluční vzorce nebo zákonitosti. Proč mají některé skupiny druhů víc a jiné míň? Souvisí tempo diverzifikace s tempem morfologické evoluce? Vzniká druhová rozmanitost pozvolně, nebo v prudkých pulzech? Pokud platí spíš to druhé, můžeme zpětně zjistit, kdy k těmhle pulzům došlo a co je zapříčinilo? Stejně tak mě zajímají metody, které k výzkumu těchto otázek používáme. Jaké jsou jejich statistické vlastnosti? Kdy jsou úspěšné a kdy selhávají? Jak je můžeme vylepšit?
Podobné otázky lze aplikovat na jakoukoli skupinu, ať už jsou to dinosauři, ryby nebo kvetoucí rostliny. Pokud k jejich zodpovězení chceme mimo DNA použít i fosilie, mají přednost spíš praktické úvahy, jako třeba kde je k dispozici co možná nejbohatší, nejúplnější a intenzivně studovaný fosilní záznam. Druhohorní dinosauři nebo ryby jsou v tomhle fajn, ale třeba třetihorní severoameričtí savci nebo mlži jsou ještě lepší.

Štvorzubce rodu Arothron (hore) a Diodon (dole). Foto: David Černý
MH: Na čom momentálne pracuješ? 
DČ: Můj výzkum je teď „all over the place“. Když vynechám projekty, kde jen vypomáhám s technickou stránkou věci, připravuju dvě další studie o molekulárním datování ryb: jednu řekněme aplikovanou, druhou víc metodologickou. V obou případech jsem pořád spíš na začátku, než že by bylo něco na spadnutí, kromě toho mám ale v recenzním řízení práci o rybím chování, která vzešla z univerzitní exkurze do Francouzské Polynésie. Konečně z letní stáže v barcelonském Centre de Regulació Genòmica mám rozjetý projekt, jehož cílem je využít evoluční stromky odhadnuté z proteinových sekvencí k detekci epizod přírodního výběru.

David Černý o sebe:
Dlouhodobě mě zajímá, zda a jak můžeme s použitím moderních fylogenetických a statistických metod zkombinovat paleontologická a molekulární data k zodpovězení obtížných otázek o evoluční historii. Letos na jaře mi končí bakalářské studium v oboru Ekologie, chování a evoluce na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA), kde posledních dva a půl roku pracuju v laboratoři prof. Michaela Alfara na výpočetně-biologickém výzkumu v oblasti fylogenetiky a makroevoluce. Na podzim nastupuju do PhD programu na Fakultě geofyzikálních věd Chicagské univerzity. Zúčastnil jsem se mj. paleontologických vykopávek v Polsku a ekologického polního výzkumu v jižním Pacifiku.

Vedecká práca, o ktorej sme sa rozprávali:
Alfaro, M.E., Faircloth, B.C., Harrington, R.C., Sorenson, L., Friedman, M., Thacker, Ch.E., Oliveros, C.H., Černý, D. & Near, T.J. 2018: Explosive diversification of marine fishes at the Cretaceous-Palaeogene boundary. Nature Ecology & Evolution 2, 688–696. doi:10.1038/s41559-018-0494-6

Súvisiace odkazy:

Ďalšie príspevky o hromadných vymieraniach:

Ďalšie príspevky o fylogenetike:


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára