Stránky

sobota 19. októbra 2013

Univalvia - mušle na vykachličkovaných stenách

Biologické názvoslovie je vážna vec. Pomáha celkom presne a jednoznačne určiť živú entitu, o ktorej sa práve diskutuje. Už to nie je "ten veľký európsky chrobák s tmavohnedými krovkami, ktorého samce majú extrémne zväčšené hryzadlá", ale jednoducho Lucanus cervus, po slovensky roháč veľký. Linné (1707-1778) svojho času zaviedol dvojslovné (binomické) pomenovanie pre jednotlivé druhy živých tvorov. Druh je chápaný rôzne, ale v zásade ide o skupinu navzájom podobných organizmov, ktoré sa dokážu medzi sebou rozmnožovať. Celé je to síce oveľa zložitejšie, ale to teraz nechajme bokom (tí ktorých to zaujíma, môžu začať samoštúdium tu, tu alebo tu).


Okrem druhov Linné stanovil aj ďalšie tzv. taxonomické kategórie. Napríklad kmene, triedy, rady a čeľade. Tie predstavujú zoskupenia jednotlivých druhov, pričom ich definovanie je založené na konkrétnom znaku alebo znakoch, ktoré sú pre zástupcov daného taxónu typické. Napríklad zástupcovia triedy cicavce (Mammalia) sú primárne osrstené suchozemské štvornožce, ktorých mláďatá sa rodia živé a následne po istú dobu cicajú materské mlieko. Treba povedať, že vyššie taxóny (teda všetky taxonomické jednotky nad druhom) sú viac-menej konštrukty nás, ľudí, pričom mechanizmy evolúcie (napr. prírodný výber) sa týkajú iba druhov (prípadne jedincov, alebo génov). Opäť sa dostávame k zložitejšej téme, takže to opäť radšej nebudeme rozvádzať. Dôležité je zapamätať si, že jednotlivé taxonomické jednotky vyššie ako druh (rod, čeľaď, rad, trieda...) majú jednoslovné latinské (alebo latinizované) pomenovania.

Čo je ulitník (Gastropoda) a čo lastúrnik (Bivalvia)? (Zdroj: Wikimedia Commons)

Jedným takým pomenovaním je taxón Bivalvia. V slovenčine tieto živočíchy označujeme ako lastúrniky. Latinský názov Bivalvia pochádza z výrazu "valva", po slovensky "lastúra" alebo "miska". Lastúrniky majú totiž schránku tvorenú dvoma lastúrami, takže názov Bivalvia elegantne vyjadruje ich typický vonkajší vzhľad. Príbuznými lastúrnikov sú ulitníky, latinsky označované ako Gastropoda. Ulitníky majú na rozdiel od lastúrnikov schránku tvorenú jedným kusom - ide o dôverne známu ulitu (i keď niektoré skupiny ulitníkov ju druhotne stratili). Kedysi sa však ulitníky v latinčine označovali aj ako Univalvia, teda "jednomiskovce" alebo "jednomušľovce". A tu sa konečne dostávame k téme dnešného príspevku. Termín Univalvia na označenie ulitníkov sa v odbornej literatúre už nepoužíva, a tak sa trojica inovatívnych českých bádateľov rozhodla tento termín oživiť, i keď v celkom inom kontexte. Títo borci vypracovali kľúč na určovanie pisoárov (latinsky "Univalvia"; týmto príspevkom navrhujem slovenské odborné pomenovanie "mušle"). Zíde sa podotknúť, že kľúče na určovanie jednotlivých skupín organizmov sú nutnou výbavou každého terénneho botanika či zoológa a možno ste mali to (ne)šťastie a stretli ste sa s takým určovacím kľúčom na hodinách prírodovedy/biológie počas študentských liet, v knižnici alebo nebodaj vo vlastnej knihovničke. V tom prípade máte zhruba predstavu, o akú suchopárnu "literatúru" i keď mimoriadne dôležitú určovaciu pomôcku sa jedná (ako pre koho, však?). Trojici kolegov sa podaril vskutku husársky kúsok a ich paródia je takmer dokonalá. Verím, že sa vám bude páčiť a že odteraz už návštevy verejných záchodov (resp. toaliet na pracovisku) nebudú nikdy také ako predtým. Zamrzí iba jediná vec - úspešnými terénnymi bádateľmi sa v tejto oblasti môžu stať takmer výlučne muži, prípadne skutočne odvážne ženy...Dokážete určiť druh tohto pisoára podľa určovacieho kľúča vyššie?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára