Stránky

pondelok 31. augusta 2015

Kniha: o evolúcii v malomKníh o evolúcii je na česko-slovenskom trhu pomerne dosť. Nie všetky sú však zrozumiteľné pre laika a väčšina z nich sa zaoberá nejakými konkrétnymi aspektmi evolučnej teórie. Tie všeobecnejšie sú zase obvykle príliš objemné. Pre tých, čo pred spaním po únavnom dni neprečítajú viac ako dve-tri strany sa vonkoncom nehodia. Našťastie je v ponuke vydavateľstva Dokořán v rámci edície Pergamen jeden veľmi vydarený kúsok.Útla knižočka Evoluce: malé dějiny velké myšlenky od Gerarda Cheshirea (Dokořán, Praha 2014) predstavuje mimoriadne stručný a zároveň čitateľsky príťažlivý úvod k základným tézam evolučnej teórie. Každá dvojstrana formátu A6 sa venuje jednej myšlienke, pričom text naľavo sa snaží zhrnúť ju do približne desiatich viet (posúďte sami). Obrazová časť napravo estetickým a často vtipným spôsobom dopĺňa hlavný text.

Kniha je malá formátom, ale presne v duchu edície ponúka veľké témy (obsah tu), akými sú Mendelove genetické zákony, speciácia, evolúcia sexuality, pohlavný výber, parazitizmus či konvergentný vývoj. Nájdete tu ale aj kapitoly o smrti, mémoch a mimozemskom živote.

Nešťastný strom života...
Záver knižky (opäť v zhustenej podobe) sa snaží podať vyčerpávajúci obraz o rozmanitosti života na našej planéte. Ponúka zjednodušené stromy života s klasifikáciou preberaných skupín. A tu sa nachádza aj niekoľko vecných chýb, ktoré môžu pozorného čitateľa zmiasť. Detailný pohľad na strom života rastlín obsahuje aj evolučné línie „stromov“, „bylín“ a „krov“. Ide samozrejme o nezmysel, keďže v ich prípade ide o neformálne pomenovania vonkajšieho vzhľadu rastlín, ktorý so vzájomnou príbuznosťou preberaných skupín často nemá veľa spoločného. Ešte horšie je na tom strom života živočíchov, ktorý rozdeľuje zvieracie tvorstvo na stavovce a bezstavovce (!), pričom ostnatokožce, t.j. blízke príbuzné stavovcov sú hneď vedľa hlavonožcov a pŕhlicov. Hlavonožce sú navyše oddelené od zvyšku mäkkýšov a článkonožce na strome života úplne chýbajú. Ťažko povedať, či pochybil autor alebo prekladateľ.

Knižku aj napriek nedostatkom na jej konci vrelo odporúčam. Všetkým.

Ukážky z knihy nájdete tu.


Dvanásť do tucta
A ako je to s ostatnými knihami o evolúcii, ktoré som v úvode spomenul? Prikladám môj osobný výber toho najlepšieho, čo u nás dosiaľ vyšlo.

V češtine (preklady)

Dawkins, R.: Příběh předka: pouť k úsvitu života. Academia, Praha 2008 (orig. 2004).
Vynikajúca kniha s množstvom skvelých podnetných postrehov. Zrozumiteľný text dopĺňa množstvo evolučných schém a farebná príloha. Treba si však na ňu rezervovať trochu viac času, ide zhruba o 750 stranovú epopeju. O knihe som písal tu. "Ozajstnú" recenziu nájdete tu.
Dawkins, R.: Sobecký gen. 2. vydání. Mladá fronta, Praha 1998 (orig. 1989).
Základná vec dnešného hlavného (genocentrického) prúdu evolučnej biológie. Prvá (a asi najlepšia) Dawkinsova kniha o správaní živočíchov z pohľadu teórie sebeckého génu.
Ridley, M.: Červená královna: sexualita a vývoj lidské přirozenosti. Portál, Praha 2007 (orig. 1993).
            Jedna z najlepších populárnych kníh o evolúcii ľudskej sexuality.
Carroll, S.B.: Nekonečné, nesmírně obdivuhodné a pŕekrásné. Nová věda evodevo. Academia, Praha 2010 (orig. 2005).
Stručný a jasný úvod do „novej vedy evodevo“, ktorá spája evolúciu s ontogenézou. Mnohé veci sa odrazu vyjasnia... Vrelo odporúčam! (Recenzia tu.)
Dunbar, R.: Příběh rodu Homo. Nové dějiny evoluce člověka. Academia, Praha 2009 (orig. 2004).
Čo robí človeka človekom? Ako sa vyvíjali typické vlastnosti ľudského druhu a čo ich ovplyvňovalo? Kedy, ako a prečo vznikla ľudská kultúra? Svižné čítanie do vlaku alebo električky o tých najvážnejších otázkach. (Recenzia tu.)
           
V češtine (pôvodné práce)

Flegr, J.: Evoluční biologie. Academia, Praha 2009.
           Základ pre tých, čo to s evolučnou biológiou myslia vážne. (Úryvky z prvého vydania)
Flegr, J.: Zamrzlá evoluce aneb je to jinak, pane Darwin. Academia, Praha 2006.
Ak Dawkinsa možno označiť za básnika vedy anglosaského sveta, Flegr je básnikom vedy u nás. A to Flegr polemizuje nielen s Darwinom ale aj Dawkinsom. Nebojte sa, nejde o žiadny kreacionistický blábol, práve naopak... Flegr ponúka vlastný mix (takmer) ucelenej evolučnej teórie (alebo zatiaľ len hypotézy?) z tých najlepších prísad (nechýba trochu humoru). Obsah tu, kniha tu...
Hladký, V., Kočandrle, R. & Kratochvíl, Z.: Evoluce před Darwinem. Nejstarší vývojová stadia evoluční nauky. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2012.
Myšlienka evolúcie neprišla s Darwinom. Je tu odvtedy, čo človek dume nad vecami okolo seba. V antike samozrejme ešte nemôžeme hovoriť o vede ako takej, evolučná náuka tu však bola. Prečítajte si o nej. Respektíve o nich, bolo ich totiž viacero... (Knihu som odporučil aj tu. Ak dávate prednosť ppt pred knihou, kliknite tu.)
Zrzavý, J.: Fylogeneze živočišné říše. Scientia, Praha 2006.
O tomto kúsku som už písal (tu). Vyčerpávajúca pôvodina o evolúcii hlavných skupín živočíchov. A najmä o vzťahoch medzi nimi.
Zrzavý, J. Storch, D. & Mihulka, S.: Jak se dělá evoluce. Od sobeckého genu k rozmanitosti života. Paseka, Praha 2004.
            Ak o evolúcii v češtine, tak Zrzavý, Storch a Mihulka! (Recenzia tu.)

V slovenčine (pôvodné práce)

Kováč, V.: Pánom života je čas. Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, Bratislava, 2007.
Polopatistický text nevyžadujúci prakticky žiadne predchádzajúce vedomosti z oblasti biológie. A predsa vie autor evolučnú teóriu vrátane epigenetiky krásne vysvetliť a ešte aj poreferovať o tom nešťastnom kreacionizme.
Sýkora, P.: Alchýmia života (O génovom inžinierstvea evolúcii). Smena, Bratislava 1989.
Jedna z mála pôvodných slovenských prác, ktorá prezentuje evolúciu na pozadí fyzikálno-chemických zákonitostí. V antikváriátoch sa hádam ešte bude dať zohnať, vydaných bolo 2500 kusov. Za ten svoj som dal 50 korún.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára